Beyond the moon

BEYOND THE MOON

BTM_banner_300x60_dr6_Ned

BTM_logo

De maan (THE MOON) in het logo is een lichtpuntje in de vaak donkere en pijnlijke dagen van deze families en staat symbool voor de zorgeloze gezinsvakantie. De mooie vakantiemomenten die ze samen beleven, reiken verder dan (BEYOND) hun verwachtingen en dromen. Beyond the Moon zorgt ervoor dat een vakantie hen duurzame herinneringen geeft voor het leven – in het bijzonder wanneer het zieke kind komt te overlijden.

BEYOND THE MOON biedt hoop, energie en vreugde – De drie sleutelwoorden van deze vereniging. Vele zieke kinderen en hun families koesteren voortdurend de hoop op een betere en aangenamere tijd. Uit een zorgeloze gezinsvakantie met BEYOND THE MOON putten ze energie om een vleugje vreugde in hun leven te brengen, opdat ze de dagelijkse strijd tegen de ziekte niet opgeven, maar doorzetten.

” Ik kan oprecht zeggen dat mijn ambassadeurschap voor Beyond the Moon mijn leven rijker heeft gemaakt.”

“Ik vind het mijn taak om engagement te tonen voor de maatschappij. Ik motiveer en sensibiliseer mensen zodat ook zij en vele anderen de stap zetten om vrijwillig Beyond the Moon te steunen. Ik heb bewust gekozen voor deze organisatie van eigen bodem. Onze mensen blijven vaak in de kou staan omdat er al zoveel geldinzamelacties zijn voor armoede en natuurrampen in de wereld. Kinderen die lijden aan een ernstige ziekte is een onrecht. Zij kunnen helaas niet ten volle genieten van een zorgeloos en vreugdevol kinderleven, noch krijgen ze de kans om te ravotten of een sport te beoefenen. Ik leid een bevoorrecht leven en daarom steun ik Beyond the Moon om dit onrecht draaglijker te maken voor hen en hun onmiddellijke omgeving. Het tastbare resultaat (a.h.v. een familiegetuigenis, foto of dankbriefje) verhoogt de persoonlijke betrokkenheid en is hartverwarmend. Met de steun van bedrijven, (sport)verenigingen en particulieren streeft BEYOND THE MOON ernaar om wekelijks één familie met een ziek kind levensgenot en waardevolle kwaliteitstijd te bieden. Gezien het toenemend aantal zieke kinderen op jaarbasis, kan BEYOND THE MOON alle financiële steun en hulpmiddelen in natura zeer goed gebruiken!”

Gella Vandecaveye, Ambassadrice van Beyond the Moon

Voor meer informatie www.beyondthemoon.org